Meelopen met de Nationale Diabetes Challenge vanaf de wijkcentra van Accres

24.May.16

 
  • vanaf dok Zuid elke dinsdagavond om 18.30 uur 
  • vanaf De Groene Hoven elke woensdagmiddag om 13.00 uur
  • vanaf De Hoge Wye elke woensdagavond om 19.00 uur
  • De Challenge week vindt plaats in de week van 22 t/m 25 september 2016
  • De landelijk afsluiting vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2016 bij Paleis Het Loo in Apeldoorn

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation (BvdGF). Met de NDC wil de BvdGF een structurele bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met diabetes in Nederland.

Met ondersteuning van de BvdGF organiseren de lokale zorgprofessionals (zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, diabetes- en wijkverpleegkundigen) een lokale wandel challenge om de mensen te helpen bij het regie nemen over hun gezondheid. In 16 tot 20 weken wordt er wekelijks één keer gezamenlijk gewandeld. In kleine stappen trainen deelnemers en zorgprofessionals samen tot de Nationale Diabetes Challenge Week van 12 t/m 15 oktober 2016. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren en trainingsopbouw is de doelstelling om vier dagen achtereen te wandelen. Drie dagen in de lokale omgeving en de laatste dag (15 oktober) op een centrale lokale in Nederland waar alle deelnemende Challenges gezamenlijk de laatste kilometers afleggen en finishen op het Challenge Diabetes Festival.

De doelstelling van de BvdGF in 2016 is om op 100 locaties een lokale diabetes challenge te starten en daarbij minimaal 2.000 mensen met diabetes in beweging te brengen.

Dit project richt zich in eerste instantie op mensen met diabetes, maar ook mensen zonder diabetes zijn van harte welkom.

Voor meer info www.nationalediabeteschallenge.nl

Meelopen met de Nationale Diabetes Challenge vanaf de wijkcentra van Accres