Annuleringstermijn

Tijdens de afgelopen periode zijn wij coulant geweest naar onze huurders met het kosteloos annuleren van reserveringen, dit was vanwege de opgelegde coronamaatregelen vanuit de overheid. Omdat de beperkende maatregelen, die van toepassing waren op onze locaties, zijn opgeheven, hanteren wij weer onze reguliere annuleringsvoorwaarden.

Wij hebben een annuleringstermijn van 4 weken die we toepassen op huurovereenkomsten betreffende wijkcentra en sportaccommodaties. Als de huurder binnen vier weken voor overeengekomen (reservering) datum de huurovereenkomst wil annuleren, dan geldt de navolgende annuleringsregeling. De huurder is de overeengekomen huurprijs verschuldigd:

  • Bij annulering in het tijdvak 4 tot 3 weken voor de overeengekomen (reservering) datum: 25% van de verschuldigde huur.
  • Bij annulering in het tijdvak 3 tot 2 weken voor de overeengekomen (reservering) datum: 50% van de verschuldigde huur.
  • Bij annulering in het tijdvak 2 weken tot 1 week voor de overeengekomen (reservering) datum: 75% van de verschuldigde huur.
  • Binnen 1 week voor de overeengekomen (reservering) datum: 100% van de verschuldigde huur. 
Lees onze algemene voorwaarden voor de verhuur van ruimten voor meer informatie.