Indorock ICEJA wijkcentrum De Stolp

- van 14.00 uur tot 18.00 uur

Maandelijks is er een indische jammiddag in wijkcentrum De Stolp aan het Violierenplein 101, in het kader van de ICEJA (Indorock, Country, Evergreens Jamsessie).

We hopen u dan in grote getale weer te mogen ontmoeten en nodigen hierbij tevens muzikanten uit een muzikale bijdrage te leveren in wisselende samenstellingen.

Toegang is gratis!

Indorock ICEJA  wijkcentrum De Stolp